Palliatieve terminale thuis- of bijna-thuiszorg, als het er echt op aan komt

We bereiden ons op veel zaken voor, maar hoe is het gesteld met de voorbereiding op het laatste traject van ons leven? Dat ligt minder in ons blikveld; we vinden het lastig om daar over na te denken of er aan herinnerd te worden. Herkent u dit? Toch kan er een moment komen dat u zich ook hierop moet voorbereiden. Bijvoorbeeld wanneer er beslist moet worden of u thuis wilt sterven of in een hospice.

Vanaf 2013 zijn de VPTZ-ZU en de Hospice Nieuwegein samen gaan werken onder de naam Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis.

In het Latijn betekent proxima 'dichtbij'.

Proxima is de ster die zich het dichtst bij de zon bevindt. Proxima vormt een dubbelster met de heldere ster Alpha. Een dubbelster is een tweetal sterren die om een gemeenschappelijk middelpunt heen bewegen.

In dit geval zijn de dubbelsterren VPTZ-ZU en Hospice Nieuwegein die de patiënt de juiste zorg geven. Daarnaast geeft een ster hoop, een ster verbindt en sterren wijzen je de weg.

Proxima | Thuis

Hoe zou het voor u zijn als u thuis intensieve zorg ondergaat of geeft als mantelzorger?

Vaak is het voor degene die zorg draagt voor een terminaal zieke een zware dag- en nachttaak, die op zeker moment teveel van uw krachten kan vergen.

Vrijwilligers kunnen nacht- en/ of enkele dagdelen de zorg van u overnemen.

Proxima | Hospice

De hospice biedt toegewijde ondersteuning en hulp in een rustige, huiselijke sfeer.

Vier ongeneeslijk zieke mensen kunnen te gast zijn in de hospice. Familie en vrienden blijven bij voorkeur betrokken bij de zorg.

Daarnaast zijn er dag en nacht vrijwilligers voor zorg en hulp aanwezig.