ANBI: Stichting Vrienden Proxima Terminale Zorg

Naam  : St. Vrienden Poxima-Terminalezorg.nl
Postadres  : Veldhoeve 1, 3438 LL Nieuwegein
Bezoekadres  : Hogerhoeve 2, 3438 MK Nieuwegein
Telefoon  : 030-6050820
Email  : vrienden@proxima-terminalezorg.nl
KVK  : 30190826
RSIN  : 815512016
IBAN  : NL40RABO0338011161

Bestuurssamenstelling

R.P.E. Halfens  : voorzitter
S.I. Jennings  : penningmeester
W.H. van Nieuwamerongen  : secretaris
M. Sutter  : algemeen bestuurslid

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019

Doelstelling

Proxima Terminale Zorg zorgt al jaren voor terminale zieken in de Hospice & Thuis in de regio Utrecht, maar wie zorgt er voor Proxima Terminale Zorg? Dat doen de vrienden van Proxima Terminale Zorg! Een ieder die ons werk een warm hart toedraagt, kan vriend worden of een eenmalige gift geven. De stichting Vrienden beheert de giften en indien nodig kan Proxima Terminale Zorg hierop een beroep doen. Bijvoorbeeld wanneer er onverhoopt een tekort is in de exploitatie, voor iets extra's voor de vrijwilligers, wanneer er een grote aanschaf of verbouwing moet plaatsvinden, etc. Daarnaast staat de stichting financieel borg bij grotere activiteiten en werkt ze mee aan publiciteit voor Proxima Terminale Zorg en haar werkzaamheden. Activiteiten die we als stichting enkel kunnen verrichten door de bijdragen van onze vrienden, die we daarvoor zeer erkentelijk zijn!