Intake voor de Hospice

Als gast kunt u zich rechtstreeks bij ons aanmelden. Maar aanmelden voor de Hospice kan ook via uw naasten, de wijkverpleging, uw huisarts of het ziekenhuis. Als gast heeft u een terminale indicatie van uw behandelend arts nodig. Nadat contact is gezocht met de coördinator van Proxima Terminale Zorg, volgt een kennismakingsgesprek. Als het enigszins mogelijk is, voeren we dat gesprek graag bij ons in de Hospice.

Tijdens dit gesprek wordt er, in overleg met u als gast en met uw naasten, besproken welke behoeften er zijn en welke zorg u nodig heeft. Wij vertellen u over de dagelijkse gang van zaken in de Hospice en geven een rondleiding. In onze Hospice zijn gasten van alle gezindten welkom.