Kosten

Voor het verblijf in de Hospice vragen wij een eigen bijdrage van 15 euro per dag. Dit is een vergoeding voor koffie, thee, ontbijt, lunch en diner. Eenmaal per maand ontvangt u als gast een rekening.

Andere kosten die u thuis ook zou hebben gehad, zoals telefoon, pedicure, kapper en de eigen bijdrage voor verpleegkundige zorg en medicijnen blijven voor eigen rekening. Voor het bereiden van de warme maaltijd is er in de Hospice een kookteam actief.

De eigen bijdrage kan worden overgemaakt op
bankrekeningnummer NL92RABO0381025845.